Developing and sustaining the new wave of business clusters

GROWTHCLUSTERS - NEWS 2012

Април 2012

На 5ти нашият мениджър проекти – Диляна Стоянова даде интервю за Българското Национално радио по повод приложението на клъстерния модел в България. На 10ти април в зала Мусала, х-л Хилтън се проведе кръгла маса на тема: „Напредъкът на България в развитието на конкурентоспособни клъстери”. Срещата бе организирана от Асоциация на Бизнес клъстерите (АБК) и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Целта на форумът бе да се обсъдят съществуващите стимули и пречки за развитието на бизнес клъстерите в България, като и в частност предимствата, недостатъците и възможностите за подобрение на съществуващата схема по ОП Конкурентоспособност "Подкрепа за развитието на клъстерите в България". На срещата присъстваха близо 60 представители на клъстери, отделни фирми, и организации, които работят в такава структура или имат идея за създаване на клъстер. На срещата присъстваха зам.министър Жулиета Хубенова и Юлиян Николов - директор „Икономическа политика“ от МИЕТ, които активно отговаряха на въпросите, повдигнати в аудиторията. Геновева Христова, председател на АБК представи Международни тенденции в развитието на клъстерите и ситуацията в България. Илзе Атанасова (Морски клъстер) и Илия Левков (Индустриален клъстер Електромобили) представиха своя опит и практики като изпълняващи проекти по схема «Подкрепа за развитието на клъстерите в България». Кръглата маса бе отразена от медии, като БТА, Дарик радио, в-к Бизнес ревю, в-к Капитал, в-к Стандарт, Инвестор БГ, offnews.bg, сп.Икономика.


Март 2012

GrowthClusters посети изложението БиоАгра - специализирана изложба за биологично растениевъдство и животновъдство, която се проведе от 6ти до 10ти март на Международен панаир - Пловдив.


Февруари 2012

Екипът на GrowthClusters участва активно в разработването на проект по Програма за Трансгранично сътрудничество между България и Сърбия. Водещ партньор по проекта е Колежа за професионални приложни изследвания – Враня (Сърбия), а останалите партньори са Български Мебелен Клъстер, Лесотехнически Университет – София и Център за развитие на сръбските области Ябланица и Пчина.

На 22 февруари GrowthClusters взе участие в Националната екосистема за подкрепа на иновации и конкурентоспособност, организирана от ИКТ клъстер, Фондация за Нов български университет, БАИТ, БАСКОМ, Асоциация Телекомуникации, Българска Уеб Асоциация.

На 29 февруари Джон Мъри проведе обучение "Клъстерното сдружаване: предизвикателства и възможности в началния етап на развитие и в период на криза". Организатор на обучението е Клъстер за достъпен туризъм, а инициативата и част от одобрен техен проект по схемата на ОП Конкурентоспособност "Подкрепа за развитието на клъстерите в България".


© Copyright 2010 Growthclusters.com - The Enterprise Development Specialists