Developing and sustaining the new wave of business clusters

GROWTHCLUSTERS - NEWS 2011

Декември 2011

GrowthClusters разработи 2 проекта на мебелни фирми, свързани с техническа модернизация на производството по ОП Конкурентоспособност.


Ноември 2011

На 11-12 ноември в НДК, София представител на GrowthClusters посети българското изложение Franchasing Expo, което се проведе за трета поредна година на. На изложението бяха представени възможностите за стартиране на нов бизнес, от 57 български и международни франчайз компании.


Октомври 2011

Октомври 2011 На 26 октомври, Диляна Стоянова, мениджър проекти към GrowthClusters участва в партньорска среща в Болония (Италия) като част от проект Адриатико-Дунавски Клъстери, финансиран по програмата на Югоизточна Европа. В рамките на форума, бяха проведени match-making срещи между фирми от 7 държави, в сферата на мехатрониката.


Октомври 2011

Проект за клъстери, Турция

В рамките на 30-месечния договор по проекта в Източна Турция се набират международни краткосрочни експерти с пряк B2B опит в следните подотрасли:

  • Самсун - Медицинско оборудване
  • Чорум - Агро-Машини
  • Tрабзон – Корабостроене
  • Газиантеп – Обувна промишленост
  • Караманмараш - Кухненско оборудване

Заинтересуваните могат да изпращат автобиографии на j.murray@ecorys.com.tr.


Септември 2011

GrowthClusters разработи проект по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013” с участието на организации от България, Румъния, Турция, Гърция и Грузия. Водещ партньор по този проект е Агенцията по икономическо развитие от Варна.


Август 2011

Проект за клъстери в Турция

През най-отпускарския месец – август – Гроутклъстърс работи усилено над проекта за развитие на МСП в Турция. Досегашния напредък по проекта включва:

  • Проучване на потенциални сектори и подсектори в 5 града в Източна Турция.
  • Отваряне на 5 информационни гишета за клъстери с местни търговско-промишлени палати.
  • Официално стартиране проекта по време на събитие в Анкара с 3 министри!

Юли 2011

Офис в Самсун

Гроутклъстърс БГ и по-специално Джон Мъри е Ръководител на екип в 30 месечен проект за Турция, наречен "Техническа помощ за мобилизиране потенциала на МСП за работа в мрежа и междурегионално сътрудничество”. В момента той живее в Самсун на Черно море и планира да отвори "Гроутклъстърс Турция" в началото на 2012 г.


Юни 2011

Адриатическо-Дунавски Клъстери

Елена Баракова представлява Асоциацията на Бизнес Клъстерите на партньорска среща в Марибор, Словения, а по-късно този месец - в София, България. Събитията са част от дейностите за проект Адриатическо-Дунавски Клъстери, на който Асоциацията е подизпълнител. На събитието беше представен напредъкът на проекта в областта на земеделието и хранителната промишленост, както и на мебелната промишленост. Всички партньори подписаха споразумение за бъдещо сътрудничество.


Май 2011

Срещи с нови партньори

В края на април – началото на май бяха организирани още четири събития в рамките на проекта за транс-гранично сътрудничество с Румъния за изграждане на партньорства. Две от тях бяха Констанца, а другите два – в село Топола, в красивия черноморски курорт Калиакра. Организатори на събитията бяха Гроутклъстърс–БГ и Лигна-Консулт.

Джон Мъри посети събитието Клъстери 2011 в Опатия, Хърватска. Там бяха проведени срещи с партньори за кандидатстване по програмите Югоизточна Европа (общо 14 партньори) и европейската програма за Конкурентоспособност и иновативност (9 партньора). Очаквайте скоро повече информация.


Април 2011

Продължаваме на път

Екипът ни продължава работа си по икономическия анализ на региона на Добруджа.

Междувременно бяха проведени още 2 семинара за промотиране на клъстерите в рамките на кампанията за повишаване на клъстерната активност по проекта за транс-гранично сътрудничество с Румъния. Джон Мъри беше един от лекторите на събитието и пожъна голям успех.

През следващите 2 години Джон Мъри ще бъде позициониран в Самсун, Турция – една от ключовите точки по бреговете на Черно море. Така компанията ще има два офиса на брега на Черно море, които гледат един срещу друг (единия във Варна, а другия в Самсун).


Март 2011

Повишаване клъстерната информираност

В Турция Джон Мъри започна да формира екипа си по проекта за развитие на клъстери. Първите чернови на встъпителния доклад вече видяха бял свят, с което бяха положени основите на бъдещата работа по проекта.

В края на март в Добрич се състоя информационен семинар като част от кампанията за повишаване на клъстерната информираност - една от дейностите планирани по проекта за трансгранично сътрудничество „Създаване на конкурентоспособни трансгранични клъстери”.


Януари:

Време за завършване

Годината започна с интензивна работа на горския фронт. Напредъкът на проекта бе представен на семинар за представяне на принципните и насоки за подзаконова нормативна уредба в съответствие с новия закон за горите, който се проведе в Министерството на земеделието и храните. Също така предадохме междинния доклад за нашата дейност по проекта.

Освен това екипът завърши и секторното проучване за региона на Добруджа и предаде доклади за развитие на производството на органични продукти и храни, за възобновяема енергия и енергийна ефективност, както и за мебелната промишленост в региона.


Февруари:

Създаване на нови приятелства и други събития

Февруари беше натоварен месец за Гроутклъстърс-БГ и богат на събития. Преместихме се в по-голям офис в центъра на София. Моля, проверете новия ни адрес в София в данните за контакти.

Също така екипът ни участва в тийм-билдинг уикенд заедно с нашите партньори от Лигна-консулт. Ние се забавлявахме много в уютния планински хотел над Пловдив, наслаждавайки се на добра компания и контакта с природата.

И отгоре на всичко успяхме да свършим и малко работа! Завършени бяха окончателните доклади по проектите за трансгранично сътрудничество с Румъния и проекта на Световната банка за горския сектор.

И малко екзотика

Междувременно работата на компанията се отправя към нови хоризонти - Джон Мъри стана лидер на голям клъстърен проект за азиатската част на Турция. Откриващата среща на проекта беше на 22 февруари в Анкара.


© Copyright 2010 Growthclusters.com - The Enterprise Development Specialists