Developing and sustaining the new wave of business clusters

GROWTHCLUSTERS - NEWS 2010

Декември:

Операция на два фронта - Горско стопанство и Добруджа

Консултантите представиха проекта в подкрепа на институционалната реформа в Горския Сектор пред управленския персонал на ДГС и други заинтересовани страни, на семинар в Министерството на земеделието и храните. След презентациите имаше оживени дискусии по основните въпроси на проекта.

Междувременно продължава изследването на региона на Добруджа. Членовете на екипа ни направиха поредица от интервюта в крайморската част на Добруджа. Така те завършиха изследователския етап на проекта за трансгранично сътрудничество и подготвиха първите два доклада: доклад за добри клъстерни практики и секторно проучване.

И малко веселие...

На 22 декември екипът отбеляза добрата работа през годината на коледно парти в суши ресторант Кабуки в София. На купона споделихме за доброто настроение и екзотичната храна с нашите партньори от Лигна-Консулт.


Ноември:

По-близо до природата - подкрепа на българските гори

Гроутклъстърс продължава да работи с българската Изпълнителна Агенция по Горите. През ноември започнаха работа по проект за подкрепа на институционалната реформа в Горския Сектор. Проектът е финансиран от Световната Банка и работата на Гроутклъстърс включва преглед на предложените институционални модели за горския сектор; анализ на икономическата жизнеспособност на новите структури и изготвяне на бизнес модели за първите шест месеца от тяхната работа, както и изготвянето на рамково предложение на стандартните оперативни процедури.

Междувременно друга част от екипа започна проучвания в индустриалната зона на Добрич свързани с клъстърен проект за трансгранично сътрудничество между България и Румъния. Екипът интервюира представители на малки и средни предприятия и организации в подкрепа на бизнеса.


Октомври:

Конференция в Париж

Една от нашите служителки посети конференция за еко-мениджмънт на МСП в Париж. Тя установи контакти с Генерална дирекция „Oколна среда” на Европейската комисия. Конференцията беше организирана от Търговско-промишлената палата на Франция и бе посетена от представители на фирми, които работят за въвеждането на еко-дизайн и нови технологии в производството си. На втория ден от конференцията участниците посетиха фабрика на френската компания Орей за производство на екрани от еко-материали.


Септември:

Подготовка за трансграничен проект с Румъния

Септември е винаги натоварен месец и тази година не е изключение. Посетихме Добруджа от двете страни на българо-румънската граница, за да подготвим трансграничен клъстерен проект, по който Търговско-промишлена палата Добрич наскоро подписа договор да изпълнява функциите на водещ партньор, съвместно с Търговско-промишлена палата Констанца.

На 09.09.2010 във Варна ще се проведе ISEDE-NET конференция за социално предприемачество с цел насърчаване развитието на Черноморски регион.


Август:

Развити бизнес клъстери (Business Excellence Clusters ) в Югоизточна Европа

Традиционно месец за почивка в средиземноморските страни. Но при нас работата не спира! Трябва да подготвим документацията за проекта „Развити бизнес клъстери в Югоизточна Европа”, да съставим бюджет и да организираме среща на партньорите по проекта. Асоциацията на бизнес клъстерите в България и Министерството на икономиката в България работят отлично заедно.

Гроутклъстърс-БГ има нов Асистент проекти, директно от Истанбул, където е прекарала няколко месеца по студентски обмен в Истанбулския университет.


Юли:

Социално предприемачество на преден план

Офисът във Варна вече работи успешно. Янина Христова (преди Пълкова) ръководи проекта ISEDE-NET за социално предприемачество и работи също по трансграничен клъстерен проект, по който скоро ще се подпише договор между Трансграничния секретариат в Будапеща и двете Търговско-промишлени палати в Добрич и Констанца.

Юни

Усилена дейност кипи на клъстерния фронт

В петък, 11ти юни ще бъдем домакини на среща на Асоциацията на Бизнес Клъстерите, която ще се проведе във Варна. Междувременно работим над проектно предложение по Оперативна Програма Югоизточна Европа. От 600 подадени заявления за втората покана на ОПЮЕ, АБК в сътрудничество с Pole Office, Hungary се класираха в измежду първите 60. Вярваме, че Гроутклъстърс ще работи с водещия партньор в създаването на 6 до 10 клъстера от световна класа на Балканите – в съответствие с амбициите на Европейската програма за конкурентоспособност и иновации. Очаквайте повече подробности по този въпрос в следващите новини.


Май

Гроутклъстърс отваря нов офис в най-големия град на българското Черноморие

Гроутклъстърс отваря нов офис в най-големия град на българското Черноморие – Варна. Можете да ни откриете на адрес: ул. Д-р Пискюлиев №, ет.2. (зад катедралата в центъра на града).


Април

Консултантска дейност в Турция

Консултантска дейност в Турция: понастоящем Гроутклъстърс работи над два проекта в Анкара заедно с Europ-Aid, Турската търговско-промишлена палата и Министерството на икономиката за създаването на 6 нови бизнес центъра и 12 клъстера. В момента изготвяме „Ръководство за развитие на клъстерите”а през месец май ще използваме GEM+ за анализ на 12те новосъздадени клъстера.


Март

Успех, Каман!

Нашият екип по разработването и изпълнението на проекти – Янина Христова и Елена Спасова току що се завърнаха от пътуването си до Каман, Турция (Централна Анатолия), където затвърдиха контактите ни с община Каман и местната асоциация на производителите на орехи. Те ще кандидатстват по проект за трансгранично сътрудничество между Турция и България. Очаквайте скоро повече информация за проекта.

Упражнение по риболов

През месец март екипът на Гроутклъстътс-БГ проведе обучение на висши управленски кадри в системата на Изпълнителната Агенция по Горите Във връзка с изпълнението на Стратегически план за развитие на горския сектор (2007 – 2011), Изпълнителната агенция по горите организира съпътстващо обучение на служители на ИАГ по стратегическо управление и планиране.

Проведени бяха две обучения: в Търговище (10-12 март 2010г.) и Пловдив (17-19 март 2010г.), на които присъстваха общо 80 служители (Директори, зам. Директори и експерти от ДГС/ДЛС). Основната цел на обученията се състоеше в това да се запознаят ръководните служители на ДГС/ДЛС с актуализациите в Стратегически план за развитие на горския сектор (2007 – 2011), да се проведат групови работни срещи с цел дискутиране на ключови аспекти от актуализирания документ, както и да се представят презентации по лидерство, мениджмънт, последни развития по въпроса с климатичните промени, пазара на въглеродни емисии, разнообразяване на приходите в ДГС, измерване на изпълнението на ключови мерки от стратегическия план чрез следене на индикатори за изпълнение и др.

ато лектори и обучители участваха:

Джон Мърри, Любчо Тричков, Мартин Борисов, Николай Василев, Красимир Каменов (в Пловдив), Гергана Васева (техническа помощ и превод), Николета Динева (техническа помощ и превод), Янина Палкова (модериране на работни срещи и консекутивен превод)

Основната ни цел в провеждане на обучението не е да им дадем риба, а да ги научим как сами да я ловят. Само така може да се постигне устойчивост в бизнес планирането на новите структури в горския сектор.


Февруари 2010

Екипът на Гроутклъстърс-БГ определи процедурите за членство в Асоциацията на Бизнес Клъстерите в България. Всеки желаещ може да се присъедини към асоциацията като асоцииран член срещу такса от 500 лв. на година. (Пълни членове могат да бъдат само регистрирани клъстери)

Съвсем скоро стартира трансграничен проект за създаване на конкурентни клъстери между България и Румъния. Вече сме изготвили доклад за икономическия потенциал за клъстериране и развитие в район Добрич и Констанца (Румъния).


Януари:

Нова година – нов късмет

След като организирахме коледно парти в индийския ресторант Кохинор (пресечка на бул. Христо Ботев в София), нашият екип започна новата 2010 година изпълнен с ентусиазъм за новите проекти на Гроутклъстърс-БГ. През януари Янина Христова и Елена Спасова ( Лигна Консулт) бяха във вихъра си, провеждайки проучване за състоянието на социалните предприятия в България. Проучването е част от изпълнението на проект ISEDE-NET, финансиран от Операционна Програма Югоизточна Европа. Създадена беше база данни, която съдържа информация за повечето социалните предприятия в България. Проведени бяха редица интервюта с представители на СП относно проблемите, с които се сблъскват, взаимоотношенията им с официалните власти и заинтересованите лица. Анализът на социалното предприемачество и докладът за социалните предприятия в България ще бъде предоставен на министър Валентина Симеонова (Министерство на труда и социалната политика), която прояви интерес към дейностите по проекта и резултатите от проучването.

Междувременно Джон Мъри посети конференция за клъстерите в Будапеща, Унгария. Там се срещна с много колеги и стари приятели и затвърди контактите си с партньорите си по проекти по ОП Югоизточна Европа.

Повече информация за конференцията, както и материали от нея може да намерите тук:: www.polusprogram.eu/hu/clusters_in_europe/

© Copyright 2010 Growthclusters.com - The Enterprise Development Specialists